Voor wie

Minder stress, meer hulp en meer tijd om te genieten! Iedereen kan gebruik maken van dienstencheques. Dust & More tracht om de kwaliteit van de dienstverlening voorop te stellen.

Ook voor oudere mensen die niet al te goed te been zijn, kunnen de dienstencheque-activiteiten een oplossing bieden.

Wij zorgen voor een hulp in het huishouden, zodanig dat een groot deel van de huishoudelijke taken kunnen overgenomen worden.

Dust & More kan dus mee voor een gezond en aangenaam leven zorgen.

Kost en Aantal

Eén dienstencheque kost 9,00 euro. U geniet daarbij ook van een belastingvermindering per aangekochte dienstencheque. Verdere fiscale informatie hierover vindt u hier terug.

De minimum bestelling bedraagt 10 dienstencheques.

Het maximum aantal dienstencheques dat u per kalenderjaar kan aankopen per gebruiker bedraagt 500, waarvan de eerste 400 aangekochte dienstencheques aan 9,00 EUR en de overige 100 dienstencheques aan 10,00 euro.

Per gezin kunnen er maximum 1000 dienstencheques per kalenderjaar besteld worden.

Opgelet: Schrijf het juiste bedrag over, anders wordt het geld terug gestort.

Uitgebreide informatie overdienstencheques vindt u ook hier terug.

Aanvragen

Het inschrijvingsformulier kan u hier rechtstreeks invullen. Bij de inschrijving kan u kiezen of u gebruik zal maken van papieren of elektronische dienstencheques.

Wij verkiezen  de elektronische dienstencheques door de snellere werking.

Het bankrekeningnummer van Sodexo is:
BE41 0017 7246 2610