privacy-visual.jpg

De persoonsgegevens die via deze website worden meegedeeld, worden in een gegevensbestand van Dust & More opgeslagen, zonder dat zij aan externe diensten worden doorgegeven. Deze verwerking heeft enkel tot doel aan uw vraag een antwoord te kunnen geven. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximum 3 jaar.


Door het invullen en verzenden van een online formulier op de website geeft de bezoeker toestemming de gegevens te verwerken. Deze toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken door een e-mail aan info@dustandmore.be te richten.


De bezoeker heeft het recht op inzage, verbetering/wijziging, wissing en beperking van de persoonsgegevens. De bezoeker heeft de mogelijkheid een bezwaar in te dienen bij het dienstenchequebedrijf en/of een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.